馃殮     Darmowa dostawa - PL - od 250 z艂     
馃巵     Pakujemy na prezent - woreczki zero-waste     
馃挸     Karty podarunkowe     
0

Brak produkt贸w w koszyku.

Regulamin sklepu

obowi膮zuje od 01.04.2021

Poni偶szy Regulamin okre艣la og贸lne warunki sprzeda偶y obowi膮zuj膮ce w naszym sklepie internetowym dost臋pnym pod adresem ohzuza.com, prowadzonym przez Vanilla s.c. Katarzyna Pastwa, Marek Pastwa, ul. Andrzeja Struga 78, 艁贸d藕 90-557 , NIP: 1181842239, REGON: 140553472. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.

1.聽Zakres obowi膮zywania regulaminu

Regulamin obowi膮zuje dla wszystkich zam贸wie艅 sk艂adanych przez Konsument贸w i Przedsi臋biorc贸w za po艣rednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Przedsi臋biorc膮 jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Inne lub uzupe艂niaj膮ce Regulaminy i Og贸lne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsi臋biorc贸w nie znajduj膮 zastosowania stan膮 si臋 one cz臋艣ci膮 umowy wy艂膮cznie, gdy udzielimy na to wyra藕nej, pisemnej zgody.

2.聽Zawarcie umowy

Umowa sprzeda偶y zostaje zawarta z Vanilla s.c. Katarzyna Pastwa, Marek Pastwa.

Prezentacja produkt贸w w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu z艂o偶enia oferty nabycia produkt贸w nale偶y z艂o偶y膰 zam贸wienie. Za pomoc膮 mechanizm贸w dost臋pnych w naszym sklepie mog膮 Pa艅stwo doda膰 wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i z艂o偶y膰 ofert臋 kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane mo偶na modyfikowa膰 przed z艂o偶eniem zam贸wienia korzystaj膮c w tym celu z dost臋pnych funkcjonalno艣ci i komunikat贸w ukazuj膮cych si臋 w trakcie procesu sk艂adania zam贸wienia. Klikaj膮c na stronie z podsumowaniem zam贸wienia w przycisk potwierdzaj膮cy i finalizuj膮cy zam贸wienie, sk艂adaj膮 Pa艅stwo zam贸wienie na produkty znajduj膮ce si臋 w koszyku.

Po z艂o偶eniu zam贸wienia otrzymaj膮 Pa艅stwo automatycznie wygenerowan膮 przez system wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Pa艅stwa zam贸wienia. Wiadomo艣膰 ta nie jest r贸wnoznaczna z o艣wiadczeniem o przyj臋ciu Pa艅stwa oferty i zawarciem umowy sprzeda偶y. Umowa sprzeda偶y zostaje zawarta po weryfikacji, czy zam贸wienie mo偶e zosta膰 przyj臋te do realizacji i akceptacji Pa艅stwa oferty, co nast臋puje za po艣rednictwem osobnej wiadomo艣ci e-mail z informacj膮 o zatwierdzeniu zam贸wienia do realizacji. Z chwil膮 otrzymania przez Pa艅stwo takiego o艣wiadczenia zostaje zawarta umowa sprzeda偶y.

3.聽J臋zyk i zasady utrwalania umowy

Umow臋 sprzeda偶y mo偶na zawrze膰 w j臋zyku Polskim

Zachowujemy tre艣膰 umowy i przesy艂amy Pa艅stwu e-mailem dane dotycz膮ce zam贸wienia oraz nasz Regulamin. Mog膮 Pa艅stwo tak偶e sprawdzi膰 informacje dotycz膮ce Pa艅stwa zam贸wie艅 za po艣rednictwem konta klienta. Regulamin udost臋pniany jest r贸wnie偶 na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w spos贸b umo偶lwiaj膮cy Pa艅stwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci.

4.聽Dostawa produkt贸w

W niekt贸rych przypadkach do podanych cen produkt贸w nale偶y jeszcze doliczy膰 koszty przesy艂ki. Zam贸wione produkty dostarczane s膮 za po艣rednictwem wsp贸艂pracuj膮cych z nami firm kurierskich. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesy艂ki prezentowane s膮 w trakcie sk艂adania zam贸wienia oraz w specjalnej zak艂adce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

Zasadniczo istnieje mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego produkt贸w pod adresem: Sklep ohzuza.com, ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 艁贸d藕, w godzinach 8:00 – 16:00

5.聽P艂atno艣ci

W naszym sklepie internetowym dost臋pne s膮 dla Pa艅stwa nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:

Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwych sposobach dokonania zap艂aty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach p艂atno艣ci internetowych i dost臋pnych rodzajach e-p艂atno艣ci oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane s膮 w trakcie sk艂adania zam贸wienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej sposob贸w p艂atno艣ci.

6.聽Prawo do odst膮pienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odst膮pienia od umowy, przys艂uguje Pa艅stwu ustawowe prawo do odst膮pienia od umowy.

7.聽Szkody powsta艂e podczas transportu

Dotyczy Konsument贸w: W przypadku konsumenckiego zakupu na odleg艂o艣膰 nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Je偶eli zam贸wione produkty zostan膮 dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powsta艂ymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o mo偶liwie jak najszybsze zg艂oszenie takiej wady u dor臋czyciela i kontakt z nami. Op贸藕nienie w zg艂oszeniu takiej reklamacji lub nawi膮zaniu kontaktu nie ma 偶adnych konsekwencji dla Pa艅stwa ustawowych roszcze艅 i ich zaspokojenia, w szczeg贸lno艣ci dla Pa艅stwa praw z tytu艂u ustawowej r臋kojmi za wady opisanych w punkcie poni偶ej. Szybsze zg艂oszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszcze艅 wobec przewo藕nika lub ubezpieczyciela transportu.

8.聽R臋kojmia, gwarancje i odpowiedzialno艣膰 sprzedawcy

Dotyczy Konsument贸w: Zobowi膮zani jeste艣my dostarczy膰 produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowi膮zuje ustawowe prawo odpowiedzialno艣ci za wady rzeczy sprzedanej (tzw. r臋kojmia za wady) w zakresie okre艣lonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytu艂u r臋kojmi je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania rzeczy Pa艅stwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzeda偶y jest u偶ywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje mo偶na sk艂ada膰:

Zobowi膮zujemy si臋 ustosunkowa膰 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia. W przypadku wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi 鈥 o ile uznamy to za niezb臋dne do rozpatrzenia reklamacji, zobowi膮zani s膮 Pa艅stwo na nasz koszt dostarczy膰 wadliw膮 rzecz pod wskazany powy偶ej adres pocztowy. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b zamontowania, jej dostarczenie by艂oby nadmiernie utrudnione, zobowi膮zani s膮 Pa艅stwo udost臋pni膰 nam rzecz w miejscu, w kt贸rym si臋 ona znajduje.

Informacje dotycz膮ce ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczeg贸艂owe warunki s膮 zawsze do艂膮czane do produktu oraz dost臋pne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsi臋biorc贸w (z wyj膮tkiem os贸b fizycznych zawieraj膮cych umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z ich dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tych os贸b charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego 鈥 tzw. 鈥瀙rzedsi臋biorcy-konsumenci”): uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi zostaj膮 utracone, je偶eli nie zbadali Pa艅stwo towaru w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 nas niezw艂ocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej 鈥 je偶eli nie zawiadomiono nas niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje si臋 za przyj臋ty. Reklamacje mo偶na sklada膰 drog膮 elektroniczn膮 oraz pisemnie na adres wskazany powy偶ej. Ponosimy odpowiedzialno艣膰 wy艂膮cznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne nast臋pstwa, nie ponosimy odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci. W stosunku do przedsi臋biorc贸w (z wyj膮tkiem tzw. 鈥瀙rzedsi臋biorc贸w-konsument贸w”) nasza odpowiedzialno艣膰, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia 艂膮cznie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u zawartej z nami umowy sprzeda偶y.

Nasz serwis obs艂ugi klienta jest do Pa艅stwa dyspozycji: Biuro Obs艂ugi Klienta dzia艂a w dni robocze (od poniedzia艂ku do pi膮tku) w godz. 8:00 – 16:00, e-mail: [email protected], tel.: 48 665 121 500

9.聽Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przegl膮dania asortymentu oraz sk艂adania zam贸wie艅 niezb臋dne jest posiadanie urz膮dzenia multimedialnego z zainstalowan膮 przegl膮dark膮 internetow膮 i dost臋pem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przegl膮darki zaleca si臋 w艂膮czenie mo偶liwo艣ci obs艂ugi skrypt贸w JavaScript oraz zapisu plik贸w Cookies. U偶ytkownicy zobowi膮zani s膮 do korzystania ze sklepu internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezb臋dne dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi膮zujemy si臋 usun膮膰 w rozs膮dnym terminie wszelkie zg艂oszone przez u偶ytkownik贸w nieprawid艂owo艣ci i problemy techniczne. Powy偶sze dotyczy r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci zapisania si臋 do newslettera lub opcjonalnej mo偶liwo艣ci za艂o偶enia konta klienta 鈥 je偶eli us艂ugi te s膮 艣wiadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i us艂ug naszego sklepu internetowego mog膮 nas Pa艅stwo powiadomi膰 za po艣rednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powy偶ej. W reklamacji dotycz膮cej nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci.

10.聽Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporz膮dkowali艣my si臋 鈥濳ryteriom jako艣ci Trusted Shops” dost臋pnym pod niniejszym linkiem.

11.聽Pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w

Informujemy, 偶e Konsumentom przys艂uguje mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl w zak艂adce 鈥Polubowne rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich鈥.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci maj膮 dost臋p do internetowej platformy rozstrzygania spor贸w konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wieloj臋zyczn膮, interaktywn膮 stron臋 internetow膮 dla obs艂ugi Konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia spor贸w wynikaj膮cych z zawarcia na odleg艂o艣膰 umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

Skorzystanie z ww. pozas膮dowych sposob贸w dochodzenia roszcze艅 i rozstrzygania spor贸w jest dobrowolne i mo偶e mie膰 miejsce wy艂膮cznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyra偶膮 na to zgod臋.

Zobowi膮zujemy si臋 do korzystania z pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w z Konsumentami w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w mi臋dzy naszym przedsi臋biorstwem, a Konsumentem jest: 艁贸dzki Wojew贸dzki Inspektor Inspekcji Handlowej w 艁odzi, ul. Gda艅ska 38, 90-730 艁贸d藕, www.wiih.lodz.pl.

12.聽Postanowienia ko艅cowe

呕adne z postanowie艅 niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z prawami Konsument贸w wynikaj膮cymi z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w 鈥 w miejsce zakwestionowanych postanowie艅 Regulaminu stosowane b臋d膮 zawsze ustawowe regulacje.

Je偶eli s膮 Pa艅stwo Przedsi臋biorc膮, w贸wczas dla wszystkich um贸w zawartych z nami obowi膮zuje prawo polskie z wy艂膮czeniem Konwencji Narod贸w Zjednoczonych o umowach mi臋dzynarodowej sprzeda偶y towar贸w.

Je偶eli s膮 Pa艅stwo Przedsi臋biorc膮, osob膮 prawn膮 prawa publicznego lub wyodr臋bnionym podmiotem publiczno-prawnym, s膮dem wy艂膮cznie w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszystkich spor贸w wynikaj膮cych ze stosunk贸w umownych mi臋dzy nami i Pa艅stwem b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy os贸b fizycznych zawieraj膮cych umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z ich dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tych os贸b charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

 


Poprzednie wersje regulaminu sklepu

Regulamin sklepu 25.02.2015-31.03.2021

Newsletter

Podaj nam sw贸j email aby otrzymywa膰
informacje o nowo艣ciach i promocjach.

Szyjemy w duchu Slow Fashion, co oznacza, 偶e nie tworzymy du偶ych stan贸w magazynowych, tak aby wszystko, co wyprodukujemy, zosta艂o sprzedane i nie musia艂o trafi膰 na tzw. przemia艂. Cz臋艣膰 Waszych zam贸wie艅 szyta jest na bie偶膮co w naszej szwalni w 艁odzi, za 艣cian膮 biura, w kt贸rym powstaje ten komunikat. Przy zwi臋kszonym zainteresowaniu naszymi produktami, mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e czas oczekiwania na realizacj臋 zam贸wienia mo偶e nieznacznie si臋 wyd艂u偶y膰. Chcemy by nasze produkty zachowa艂y swoj膮 jako艣膰 szycia, a ka偶da jedna sztuka by艂a sprawdzona przed wys艂aniem do Was.聽 Jako艣膰 mo偶e zosta膰 utrzymana jedynie poprzez zr贸wnowa偶on膮 skal臋 produkcji.

 

Je偶eli, kt贸ry艣 z modeli Twojego zam贸wienia b臋dzie szyty specjalnie dla Ciebie, poinformujemy Ci臋 oddzieln膮 wiadomo艣ci膮 e-mail.

 

Je艣li z jakiego艣 powodu bardzo zale偶y Ci na natychmiastowej realizacji, napisz lub zadzwo艅 >>>kontakt<<< lub zr贸b notatk臋 w polu "uwagi" podczas sk艂adania zam贸wienia.

 

Prosimy o wyrozumia艂o艣膰 i z g贸ry dzi臋kujemy za cierpliwo艣膰.

 

Nasza szwalnia w 艁odzi
Rozmiar Klatka piersiowa
Pas Biodra
XS 80-84 64-68 88-92
S 84-88 68-72 92-96
M 88-94 72-78 96-102
L 94-100 78-84 102-108
XL 100-108 84-92 108-116
XXL 108-116 92-100 116-122
3XL 116-124 100-108 122-130