🚚     Darmowa dostawa - PL - od 250 zł      📩     Newsletter - Odbierz 10% zniżki!     
0

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Kart Podarunkowych OH!ZUZA

§ 1 Definicje

Regulamin – określa warunki zakupu i realizacji Kart Podarunkowych OH!ZUZA w sklepie internetowym ohzuza.com

Wydawca – Wydawcą jest właściciel marki OH!ZUZA night&day, oraz sklepu internetowego ohzuza.com, firma Vanilla s.c. K. Pastwa, M. Pastwa, ul. Struga 78, 90-557 Łódź, NIP 118-184-22-39

Sklep – sklep internetowy, prowadzony w języku polskim, pod domeną ohzuza.com, prowadzony przez Wydawcę

Karta Podarunkowa OH!ZUZA lub Karta Podarunkowa lub Karta – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia z jego wykorzystaniem Towarów oferowanych w Sklepie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przyporządkowanej do danego kodu. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

Nabywca – podmiot, który nabywa Kartę Podarunkową od Wydawcy w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych równych wartości karty. Nabywca może również nabyć Kartę nieodpłatnie w ramach oddzielnych regulaminów. Kartę może wykorzystać bezpośrednio Nabywca lub inny Użytkownik, któremu nabywca przekazał Kartę.

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty podczas zakupów w Sklepie

Towary – Wszystkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie

Transakcje – Umowy kupna-sprzedaży zawierane między Wydawcą a klientami za pomocą Sklepu

Koszyk – podstrona sklepu, w którym klient gromadzi produkty do zamówienia

§ 2

Regulamin dostępny jest:

§ 3 Wydanie Karty Podarunkowej

 1. Kartę Podarunkową można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego ohzuza.com
 2. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej. Kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez Wydawcę Nabywcy wartości Karty podarunkowej, przy czym Wydawca posługuje się Kartami podarunkowymi o wartości: 200 zł, 300 zł, 500 zł, które mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepie.
 3. Wartość nominalna Karty Podarunkowej wyrażona jest w złotych polskich (PLN).
 4. Karta Podarunkowa aktywowana jest z chwilą zrealizowania i opłacenia złożonego przez Klienta zamówienia w Sklepie, zawierającego Kartę Podarunkową w koszyku, oraz wysłania jej do Nabywcy.
 5. Wydawca zobowiązuje się do wysłania Nabywcy Karty Podarunkowej na wskazany adres lub mailowo w formie elektronicznej, a następnie do realizacji jej w sklepie ohzuza.com
 6. Wydawca na życzenie Nabywcy wystawia dokument niefiskalny, potwierdzający fakt nabycia i wartość zakupionej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca ma prawo, jako potwierdzenie wpłaty środków, otrzymać pokwitowanie wpłaty, nie będące dokumentem fiskalnym. W momencie realizacji przez obdarowanego Karty Podarunkowej wystawiane są dokumenty fiskalne (paragon / faktura).
 7. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony do realizacji transakcji nabycia dowolnego Towaru za pośrednictwem Karty podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia od dnia wydania jej Nabywcy. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność.
 9. W przypadku realizacji przez Wydawcę akcji wydania Kart Podarunkowych o innym okresie aktywności nie wpływa to na okres aktywność Kart podarunkowych wcześniej zakupionych w sklepie.
 10. Zakup Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza zawarcie umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

§ 4 Realizacja Karty Podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa umożliwia Użytkownikowi zapłatę za towary oferowane wyłącznie w Sklepie internetowym w domenie ohzuza.com
 2. Karta Podarunkowa umożliwia pokrycie kosztów towarów wybranych do Koszyka oraz koszt wysyłki towaru na terenie Polski.
 3. Realizacja Karty Podarunkowej odbywa się poprzez wpisanie jej numeru w odpowiednim polu w momencie podsumowania transakcji podczas zakupów.
 4. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową wiele razy do momentu wyczerpania środków odzwierciedlonych jej wartością nominalną lub upływu jej terminu ważności.
 5. Opłata Kartą Podarunkową jest możliwa tylko do wysokości wartości posiadanej Karty. W przypadku wartości Koszyka wyższego niż wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobligowany jest dopłacić różnicę kwoty dowolną metodą płatności (poza płatnościami przy odbiorze). W przypadku wartości Koszyka niższego niż wartość Karty Podarunkowej Użytkownik może wykorzystać pozostałe środki przy okazji realizacji kolejnej transakcji w sklepie (środki te nie mogą zostać wydane w gotówce, zwrócone przelewem itd.).
 6. Zakupy realizowane za pomocą Karty Podarunkowej mogą się łączyć z dostępnymi w danej chwili rabatami Sklepu.

§ 5

 1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej ohzuza.com kiedy:
  1. wartość nominalna Karcie Podarunkowej ulegnie wyczerpaniu lub skończy się ważność Karty
  2. środki na Karcie Podarunkowej są niewystarczające by zakupić dodany przez Użytkownika do Koszyka towar, a użytkownik nie ma możliwości dopłacić brakującej wartości

§ 6

 1. Środki pieniężne na Karcie Podarunkowej (wartość nominalna lub aktualna) nie podlegają:
  1. oprocentowaniu,
  2. nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika,
  3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę i nie może zostać zwrócona Wydawcy lub wymieniona na inne bony towarowe Wydawcy.
  4. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej za pomocą naszej infolinii tel. +48 665 121 500 lub mailowo pisząc pod adres [email protected]

§ 7 Zwroty produktów

 1. Towary nabyte w sklepie internetowym ohzuza.com za pomocą Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych przewidzianych prawem (zobacz Zwroty i wymiany). W przypadku zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej można zgłaszać za pośrednictwem infolinii tel. +48 665 121 500 lub pisząc na adres [email protected].
 2. Wydawca odpowie na reklamację do 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że znane i zrozumiałe są mu zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku każdy Nabywca/Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się ze zmianami poprzez publiczną ich publikację na stronie internetowej Sklepu ohzuza.com.
 5. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową jest Wydawca. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Karty Podarunkowej i zgodnie z Polityką Prywatności.

Newsletter

Podaj nam swój email aby otrzymywać
informacje o nowościach i promocjach.